עוברים דירה

הובלות, מובילים וסידורים שבינהם

בזמן המעבר לדירה חדשה או דירה יד שנייה, על הרוכשים לתת את הדעת היטב היטב לגבי כמה דברים חשובים אשר מאפיינים את הצורך להגיע לדירה באופן היעיל והטוב ביותר שניתן.

להלן מספר דגשים לגבי המעבר לכל אחת משתי האפשרויות עליהם חשוב לעבור טרם סגירה של חוזה ומעבר לתשלום על הדירה.

דגשים לגבי מעבר לדירה יד שנייה

  1. יש לקבוע בחוזה מועד כניסה באופן הכי ברור וחד משמעי שניתן. בתוספת הכנסתם של סעיפים המתייחסים באופן קפדני ככל שניתן לגבי איחור בכניסה.
  2. מתן הדגש ברור על כך שהדירה אליה נכנסים, במידה והיא מיד שניה, חייבת להיות פנויה מכל חפץ או רכוש של בעליה הקודמים אלא אם כן הוסכם אחרת לגבי זה ( כולל ריהוט, מכשירי חשמל ועוד).
  3. בדיקה מקיפה לגבי חובות בעלי הדירה הקודמים באם קיימים חובות לגבי הדירה ( מיסי ועד בית, חשמל, גז, ארנונה וכו').
  4. בהתאם לחוזה על הדירה להיות מוכנה לשם קבלת דייריה החדשים, כאשר אין בה נזקים של צנרת פנימית או בעיות אחרות שהבעלים החדש צריך לטפל בהם עם כניסתו, אלא אם כן הוסכם על כך מראש בחוזה הכתוב.
  5.  יש לבדוק מראש דברים כמו הסדרי חניה לדיירים, כולל בעלי הדירה שנרכשה.

דגשים לגבי מעבר לדירה חדשה

יש לבצע בדיקה מקיפה לגבי מעמדו המשפטי של הבניין, האם הדירות כולן הם בחזקה מוחלטת של הדיירים. ואם נותרו בעיות רישום בטאבו הקשורות לכך, ואלו מעוגנות גם בהסכם המכירה.

  1. יש לבצע בדיקה מקיפה ויסודית לגבי הדירה ותנאיה הפיזיים. בדקו האם הכל תקין והינו בדיוק כפי שמוסכם בחוזה עצמו.
  2. הבהירו מראש פרטים לגבי סעיפים שונים כמו תשלומי ועד בית, למי וכיצד משלמים בדיוק.
  3. בדיקה והסדר מראש לגבי נושא כמו חניה. האם היא מוסדרת בבניין באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים?
  4. בדיקה לגבי חובות ישירים ועקיפים, באם קיימים כאלה ביחס שבין הקבלן לרשויות השונות, על מנת שבעלי הדירה החדשה לא ימצאו עצמם בבעיה כתוצאה מכך.

 כל הדגשים הללו כאמור חשובים מאוד כאשר עומדים להיכנס לדירה חדשה.
מוטל על הרוכשים לבדוק ולעבור היטב על כל אחד מן הסעיפים הללו וליישמם באופן מהיר ויעיל ככל שניתן במו ידיהם.
בצורה כזאת תוכלו להיכנס אל הדירה החדשה שלכם ללא עיכובים מיותרים וללא הפתעות לא נעימות לגבי דבר שלא היה מוסכם כבר בחוזה ביניכם לבין המוכרים.

בהצלחה!