עוברים דירה

הובלות, מובילים וסידורים שבינהם

ישנם מקרים רבים שבהם השוכרים או המשכירים נאלצים לסיים את חוזה השכירות לפני המועד הקבוע מסיבות כלשהן אפילו אם השוכרים עדיין לא גרו בדירה. אז איך ומה עושים!

חוזה שכירות בד"כ מסתיים בתקופה של שנה אחת ואפשר לחדש אותו לכמה שנים אחרי. אין אפשרות לבטל את חוזה השכירות באמצע התקופה אלא אם שני הצדדים השוכר והמשכיר מסכמים על זה ביניהם.

על פי חוק, אם אחד הצדדים רוצה בסיום החוזה ביניהם עליו להודיע לצד השני לפני שלושה חודשים ממועד הפינוי החתום עליו בחוזה, זה במקרה ואחד הצדדים לא רוצה בחידוש החוזה לתקופה חדשה, במידה ולא הודיע אחד הצדדים על הביטול החוזה יתחדש אוטומטית, אלא אם סוכם אחרת. במידה והדייר החדש שינה את דעתו אחרי חתימת החוזה בינו לבין המשכיר יהיה עליו לשלם לבעל הדירה פיצוי על כך של 3 חודשי שכירות אפילו אם הוא לא גר באותה דירה, זה לפי חוק במדינת ישראל אלא אם סוכם אחרת.

עם זאת החוק אינו מחייב את השוכר להישאר בדירה עד תום תקופת השכירות כל עוד הוא אינו מרוצה. מצב כזה מחייב את השוכר לשלם למשכיר חודש או חודשיים כפיצוי לבעל הדירה, אך האם ישנה דרך בה השוכר יוכל לצאת מהדירה מבלי לשלם פיצוי או כנס לבעל הדירה?. במקרים רבים השוכר והמשכיר חותמים ביניהם על חוזה שכירות שמבטלים את הסעיף של הפיצוי או הכנס ואם השוכר ירצה לעזוב את הדירה יתחייב להודיע לבעל הדירה על כך לפני תקופה מסויימת, מקרים כאלו נדירים אך ישנם מצבים בהם השוכר משכנע את המשכיר לחתום על כך שאין פיצוי או כנס ברגע שהוא מבטל את החוזה באמצע או לפני, פחות אנשים ומשכירים מסכימים לכך אך במקרה כזה בעל הדירה יבקש שיודיעו לו לפני עד שימצא שוכר אחר ובמצב הזה אין לשוכר להתחייב בפיצוי או תשלום של כמה חודשים מראש עד שימצא המשכיר דייר אחר.

במקביל המשכיר יוכל לבקש מהשוכר לפנות את הדירה במקרה אחד בלבד והוא אם העירייה ביקשה לפנות את אותה דירה לצורך של הריסות או כל עבודות בניין אחרות המחייבות פינוי אך על המשכיר לשלם לשוכר פיצוי הולם על כך וכמובן במצב הזה המפצה הוא הגוף שמבקש פינוי.

ברוב המקרים תשלום שכר דירה מתבצע בהפקדת צ'יקים דחויים לבעל הדירה על כל חודשי השכירות אך במצבים מסויימים השוכר יבקש ולשלם את דמי השכירות כל חודש בחודשו, וזה תלוי בהסכם החתום בינו לבין בעל הדירה. אי תשלום של שכר הדירה הינה עבירה על החוק שמחייבת את המשכיר לנקוט בצעדים קיצוניים שבהם הוא יוכל לפנות את השוכר מהדירה באישור של המשטרה.

כדי למנוע כל סוג של סכסוך בין השוכר למשכיר מומלץ מאד להתייעץ עם אחד מעורכי הדין המתמחים בנושאי דיור ושכירות כך שהוא בעצמו יוכל לנסח את החוזה ביניכם לפי הדרישות והצרכים שלכם והחשוב מכל לחשוב על האופציה הזו שיש אפשרות שאתם תבטלו את חוזה השכירות לפני המועד ושההסכם ביניכם לבין המשכיר יהיה הוגן לשניכם ולא רק לך או לו. חוץ מזה לפני שאתה רוצים לבטל חוזה שכירות ולעבור לדירה חדשה, תעשה חשבי שכר כדי לקחת בחשבון כמה עולה לעבור דירה, הובלה, שיפוצים בדירה החדשה ועוד…לפעמים זה לש משתלם